Välkommen till IFS Skåne

Schizofreniförbundets sydligaste distrikt

När någon blir sjuk påverkas många människor.
Du är inte ensam!
Våra gemensamma erfarenheter ger styrka att förbättra och påverka till ett friskt liv.