Torsdag den 30/9 kl 18.00 på Annegården

Öppet hus är en  mötesform utan krav. Vi samlas , vem som helst får komma även icke medlemmar och vi talar om vad som helst. Ingen föranmälan krävs.  Kom som Du är. Du kan vara anonym om Du vill. Vi har ingen föredragshållare. På mötet kan man tala om personliga saker om man känner för det. Skillnaden mot ett vanligt möte blir att allt som sägs i rummet stannar i rummet. Mötet är öppet för alla, Känner Du någon som Du tror vill komma så ta honom/henne med Dig. Man kan delta i samtalet om man vill det eller sitta helt tyst om man känner för det. Mötet beräknas vara ca 2 timmar

Comments are closed.