Intresseföreningen För Psykoser (IFP) är en ideell förening och allt vårt arbete är oavlönat. Vi är helt beroende av bidrag. Om Du väljer att ge oss en gåva kommer denna att användas i vår verksamhet där vi stöttar anhöriga och själverfarna. Vi sitter med i styrgrupper för kommuner och vårdinrättningar och framför våra synpunkter och försöker skapa nya former för att påverka.  Tänk gärna på oss vid högtidsdagar. Din gåva gör skillnad. Vårt bankgiro är 650-5150. Skriv Gåva i meddelandefältet. Du kan också Swisha Din gåva till nr 123 12509 19. Tänk på att även mindre gåvor gör skillnad.