I Skåne finns tre lokalföreningen. Lundabygden, Malmö och Nordvästra Skåne. Du hittar uppgifter om dem under resp. rubrik.