Malmös lokalförening har nu bildat en interimsstyrelse.

Första steget mot en fungerande förening är att ni bildar en tillfällig styrelse, en så kallad interimsstyrelse. Den ska fungera fram till det första allmänna mötet då föreningens riktiga styrelse ska väljas av mötesdeltagarna. De som ingår i interimsstyrelsen tar tag i allt praktiskt inför bildandet av föreningen.