Juridisk rådgivning

Som medlem får Du tillgång till kostnadsfri juridisk rådgivning

dels via vår  förbundsjurist Maria Nyström Agback mejl: marianystromagback@hotmail.com

dels via vårt distrikts egna jurist Christer Vigren

Vill du få kontakt med Christer går du via din ordförande i din lokalförening, dvs i Lundabygden/Österlen, Eva Sellberg Bäckström och i NV Skåne Margareta Gustavi. Du måste ha betalat in din medlemsavgift till föreningen. Efter att ordföranden fått besked kontaktar hon Christer som ringer upp eller mailar dig.

Ditt ärende måste på något sätt vara kopplat till psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Juriststödet är kostnadsfritt för Dig som är medlem.