Nordvästra Skåne kommer snart att publicera ny text