Styrelsen år 2022 för LundabygdenÖsterlen

Ordförande och kassör Bengt Jacobsson

Vice Ordförande Eva Sellberg Bäckström

Ledamot Kristoffer Järbel

Sekreterare Elin Tiselius

Ledamot Inger Andersson

Ledamot Petra Stegle