Styrelsen år 2024 för LundabygdenÖsterlen

Ordförande Per Järbel Torell

Vice Ordförande Eva Sellberg Bäckström

Kassör Lennart Berglin

Sekreterare Elin Tiselius

Ledamot Petra Stegle

Ledamot Kristoffer Järbel

Ledamot Peter Centerfeldt