Styrelsen år 2020 för LundabygdenÖsterlen

Ordförande och kassör Bengt Jacobsson

Vice Ordf och sekr. Eva Sellberg Bäckström

Ledamot Kristoffer Järbel

Ledamot Elin Tiselius

Ledamot Inger Andersson