Styrelsen år 2023 för LundabygdenÖsterlen

Ordförande Eva Sellberg Bäckström

Vice Ordförande

Kassör Bengt Jacobsson

Sekreterare Elin Tiselius

Ledamot Kristoffer Järbel

Ledamot Inger Andersson

Ledamot Petra Stegle