Personligt ombud (PO) är en person som har som uppgift att hjälpa personer med psykiska funktionsnedsättningar att få sina rättigheter tillgodosedda. Ombuden fungerar som stöd och språkrör i kontakten med myndigheter och andra organisationer.

Ett PO är ett stöd för dig som lever med psykisk ohälsa, är helt fristående från myndigheter samt arbetar enbart på klientens uppdrag.

I Lund finns en brukarinflytandesamordnare (BISAM).  En BISAM hjälper dig som brukare att öka din delaktighet och ditt inflytande.  BISAM drivs numera genom RSMH.