PO Skåne bedriver ombudsverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning i 17 av Skånes 33 kommuner.

Personligt ombud (PO) är en person som har som uppgift att hjälpa och stödja personer med psykiska funktionsnedsättningar att få sina rättigheter tillgodosedda. Ombuden fungerar som stöd och språkrör i kontakten med myndigheter och andra organisationer.

Ett PO är helt fristående från myndigheter och arbetar enbart på klientens uppdrag.

PO Skånes huvudmän är IFS Skåne och RSMH, de båda distriktsföreningarna samt alla lokala föreningar anslutna till IFS Skåne och till RSMH.

Länk:   http://po-skane.org/