Gåva

 

Vill du ge en gåva kan du ge den:

  • direkt till Schizofreniföreningen NV Skåne på Bankgiro 168-0719

 

 

Schizofrenifonden är en del av Schizofreniförbundets verksamhet som granskas av Svensk Insamlingskontroll. Fondens ändamål är att ekonomiskt stödja insatser som främjar de drabbades hälsa samt deras sociala, ekonomiska, politiska och yrkesmässiga intressen.