Lundabygden/Österlen är en lokalförening inom IFS Skåne. Vi omfattar 11 skånska kommuner. Vårt kontor finns i Lund. Välkommen till vår websajt.

                                                                Öppet hus möte

Torsdag den 30/9 kl 18.00 på Annegården

Öppet hus är en  mötesform utan krav. Vi samlas , vem som helst får komma även icke medlemmar och vi talar om vad som helst. Ingen föranmälan krävs.  Kom som Du är. Du kan vara anonym om Du vill. Vi har ingen föredragshållare. På mötet kan man tala om personliga saker om man känner för det. Skillnaden mot ett vanligt möte blir att allt som sägs i rummet stannar i rummet. Mötet är öppet för alla, Känner Du någon som Du tror vill komma så ta honom/henne med Dig. Man kan delta i samtalet om man vill det eller sitta helt tyst om man känner för det. Mötet beräknas vara ca 2 timmar

Stödlinje Tel: 08-580 000 34

Att själv drabbas av schizofreni eller att vara närstående till någon som drabbats är ofta en kris som väcker många frågor. Vart ska jag vända mig för att få stöd? Hur ska jag bemöta min sjuka anhöriga? Vad kan jag ställa för krav på vården? På Schizofreniförbundet, vår riksorganisations stödlinje kan du få vägledning och stöd. Vi som svarar har lång erfarenhet av arbete inom människovårdande yrken, du kan vara helt anonym och du behöver inte vara medlem i Schizofreniförbundet. Öppen alla vardagar: 08:00-21:00