Styrelsen år 2023 för IFS Skåne

Per Torell                               Ordförande

Sigbrit Emilson                    Vice ordförande

Bengt Jacobsson                 Sekreterare

Inger Andersson                  Kassör

Liselott Nilsson                    Ordinarie ledamot  

Jonas Eberhard                   Ordinarie ledamot

Margareta Gustavi              Ordinarie ledamot

Eva Sellberg Bäckström     Ersättare