Styrelsen år 2020 för IFS Skåne

Per Torell                            Ordförande

Sigbrit Emilson                  Vice Ordförande

Bengt Jacobsson              Sekreterare

Inger Andersson               Kassör

Liselott Nilsson                 Ordinarie ledamot  

Jonas Eberhard                Ordinarie ledamot

Margareta Gustavi           Ordinarie ledamot

Eva Sellberg Bäckström  Ersättare