Schizofreniföreningen NV Skåne

Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser

Föreningen är en av tre lokalföreningar inom vår distriktsförening, IFS Skåne, och är ansluten till riksorganisationen Schizofreniförbundet.

Vi vänder oss till personer med schizofreni och liknande psykoser, deras anhöriga samt övriga intresserade som vill verka för de psykiskt funktionshindrades rättigheter som fullvärdiga medborgare.

Våra medlemmar kommer från Landskrona och Svalöv i söder, över Helsingborg och Höganäs till Ängelholm, Örkelljunga och Båstad i norr.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

 

Mål för Schizofreniföreningen NV Skåne

 

–  att sprida förståelse för drabbades och anhörigas situation och behov,

–  att den drabbades egen förmåga att forma och utveckla sitt liv tas tillvara och stimuleras genom        hjälp till självhjälp,

– att bidra till att insatser genomförs för att skingra fördomar, okunskap och förutfattade meningar om psykisk sjukdom,

– att samhällets tidigare underlåtenhet att satsa på denna bortglömda grupp förändras till aktiv rehabilitering,

– att kommuner och regioner tar ett helhetsansvar för vård, omsorg och rehabilitering och att detta sker i samverkan med den drabbade, anhöriga och andra berörda parter,

– att forskningen inom detta område får ökade resurser.

 

Föreningens samverkan i samhället

 

Schizofreniföreningen NV Skåne deltar i samverkansgrupper inom både kommun och region. Där bedrivs påverkansarbete som syftar till att förbättra villkoren för våra medlemmar.

 

Som medlem får du:

 

– träffa personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom och deras anhöriga/närstående

– erbjudande om distriktets och din lokala förenings program

– öppna styrelsemöten

– jourtelefon

– rådgivning av juristen och psykolog

– tidningen EMPATI – 4 nummer per år