Välkommen att bli medlem

Att som själverfaren eller anhörig/närstående engagera sig i en förening kan ge värdefull gemenskap och möjlighet att påverka sin situation. Schizofreniföreningen NV Skåne arbetar för att själverfarnas och anhörigas/närståendes uppfattningar och önskemål ska tas tillvara i vård och omsorg.

 

 Länk: http://www.schizofreniforbundet.se/bli_medlem 

Klicka på ovanstående länk. Du är också välkommen att kontakta Schizofreniföreningen NV Skåne på mejl margaretagustavi@outlook.com eller på mobil 0701 706 423.

Medlemskap för enskild person 150 kr per år.

Medlemskap för familj 2 – 3 personer på samma adress 200 kr per år.

Vänligen uppge telefonnummer och eventuell mailadress i din medlemsansökan.