Aktiviteter

Kontakta oss gärna om du har förslag/önskemål på aktiviteter

 

Våren 2024

Öppen föreläsning om sekretess via zoom av Schizofreniförbundets förbundsjurist Maria Agback den 10 april.

Mer information om anmälan kommer.

Reumatikerförbundet bjuder in till teaterkväll

Riket: Helsingborgs stadsteater den 28 april kl 16.00 – pris 245 kr

Anmälan och betalning senast den 25 mars.
Anmälan görs till mailto:reumatiker.helsingborg@gmail.com eller via
telefon 073-147 83 12 (mån-tor 10.00-12.00)
Betalning görs till Bg 5310-3578 eller via swish 123 692 97 80
(Märk din betalning med vad den avser)
Biljetterna lämnas ut på teatern i foajén senast 30
minuter innan föreställningen börjar.

Gå sin väg: Helsingborgs stadsteater den 14 april kl 16.00 – pris 225 kr

Anmälan och betalning senast den 9 mars.
Anmälan görs till mailto:reumatiker.helsingborg@gmail.com
eller via telefon 073-147 83 12 (mån-tor 10.00-12.00)
Betalning görs till Bg 5310-3578 eller via swish 123 692 97 80
(Märk din betalning med vad den avser)

Pratcaféer i Helsingborg

Gå in på  https://dialog.helsingborg.se/omtanke

Välkommen till våra ”Öppna styrelsemöten”
 • Vi vill lyssna på dina åsikter om vården och vad som kan bli bättre.
 • Vi vill veta vad du tycker är bra och meningsfull verksamhet för dig.
 • Vi behöver också en hjälpande hand vid vissa medlemsaktiviteter.
 • Vi behöver hjälp av dig som kan tänka dig att medverka i styrelsen
 • Öppna styrelsemöten våren 2024:

Torsdag 7 mars kl 15-17

Torsdag 4 april kl 15-17

Torsdag 2 maj 15-17  styrelsemöte + sommaravslutning med enklare förtäring

Plats: DHS lokaler Kurirgatan 1 Helsingborg. Ring 0701 706 423 eller mejla margaretagustavi@outlook.com om du vill komma.

 

Årsmöte: Årsmöte hålls tisdag den 13 februari 2024 kl 18:00. Platsen är DHS lokaler Kurirgatan 1 Helsingborg. Kallelse med föredragningslista skickas via mejl eller brev. Övriga handlingar finns på plats.

 

Enkät: ”Hjälp oss kartlägga livsvillkor för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga”

Det är NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa) som ber oss sprida information om enkäten. Läs mer på  https://nsph.se/

Enkäterna kan besvaras mellan 8 januari och sista februari 2024.

Nedanstående länk riktar sig till dig som har egen erfarenhet av någon form av psykisk ohälsa:

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=As2wmPqjfOqwkP6Ebg1eINPl8AxSiXd99_Y-KOs_i7E0ShC3kXh2qExIijn-A6v20

Nedanstående länk riktar sig till dig som är anhörig till någon som har erfarenhet av någon form av psykisk ohälsa:

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/bylink?p=tNzWV7gvVaWQ02Q47SyCuV-33vswNQvVHx9niNP81N1VNvLScOqwnH6Pr7zxFmjy0

 

—————————————————————————————————————————

Hösten 2023

NYTT: Schizofreniföreningen NV Skåne har köpt 10 platser till friskvårdsloppet Run for Mental Health i Helsingborg. Du kan springa eller gå 5 km eller 1 km (med frågesport). Loppet på 5 km kan även göras virtuellt dvs du springer där du befinner dig. Det finns också 20 platser som kan användas av själverfarna. Då blir priset endast 30 kr.

 

Medlemshelg i Helsingborg den 15-17 september på Elite Hotel Marina Plaza

OBS! Gäller endast för BETALANDE medlemmar. Anmälan ska var oss tillhanda senast den 18 augusti 2023.

Veckoslutskursen är kostnadsfri för dem som betalat sin medlemsavgift för 2023. Max antal deltagare är 25.

Anmälan: Görs enklast via denna länk :   https://simplesignup.se/private_event/206274/7af0ff5607

Våren 2023

Webinarium gratis om psykos och inflammation 25 maj kl 18-19.30

Schizofreni är en allvarlig sjukdom och trots att dagens mediciner kan bidra till att hålla psykossymtomen i schack kvarstår ofta besvärliga symtom som orkeslöshet, initiativlöshet och nedstämdhet. Läkemedelsbiverkningarna bidrar dessvärre till att många inte heller vill ta medicinerna. Personer med schizofreni har förutom de psykiska symtomen också en ökad sjuklighet i bland annat immunologiska sjukdomar. På senare år har ett samband mellan inflammation, autoimmunitet och schizofreni påvisats i flera forskningsstudier och förra året publicerades över 150 vetenskapliga artiklar inom fältet. Vissa forskare tror att schizofreni är en autoimmun sjukdom som drabbar hjärnan och som leder till hjärnsymtom i form av till exempel hallucinationer, initiativlöshet och nedstämdhet.
I detta webinarium kommer vi att berätta om var forskningen befinner sig idag avseende psykossjukdom och inflammation. Vi kommer också berätta om en nyligen avslutad studie där vi behandlade en liten grupp om nio personer med schizofreni med läkemedlet rituximab i tillägg till deras ordinarie antipsykotiska behandling.
Vi har nu startat en stor placebokontrollerad studie där personer med psykossjukdom från hela landet välkomnas att delta. Deltagarna (18-55 år) kommer att lottas till att antingen få en dos koksalt i dropp eller en dos rituximab och följas under ett halvt år. Rituximab är ett välbeprövat inflammations-hämmande läkemedel som ofta används vid MS och vid svår ledgångsreumatism. Det har funnits på marknaden i över 25 år och cirka 10 000 svenskar behandlas med läkemedlet årligen. Vår forskning stöds av Torsten Söderbergs stiftelse, Hjärnfonden och Vetenskapsrådet.
Föreläsare:

Susanne Bejerot är psykiater, senior professor vid Örebro Universitet och KBT-psykoterapeut. Hon har tidigare främst arbetat med patienter med OCD, ADHD, autism och PANS/PANDAS men på senare år intresserat sig för behandling av schizofreni. Hon har i sin forskning tagit fram samt översatt flera bedömarinstrument för psykiatriskt bruk. Hon har publicerat ett 90-tal vetenskapliga artiklar.

Mats Humble är pensionerad psykiater, medicine doktor och aktiv forskare. Han har arbetat med samtliga patientgrupper inom psykiatrin och har också fördjupat sig i kostfaktorernas roll för psykisk hälsa. Han har varit framträdande i debatten om D-vitaminets roll för hälsa. Han är väl insatt i den senaste Immunologiska forskningen vid psykisk sjukdom. Han är en av två läkare, som byggt upp psykiatriutbildningen för läkarstudenter vid Örebro universitet.

Ett liv värt att leva

Den 3 april kl 18 träffar vi Linda Sundell digitalt på länk från Uppsala. Linda, som är själverfaren, kommer att tala om ”Ett liv värt att leva”. Välkomna till Annegården i Lund för de som vill vara med fysiskt – vi bjuder på enklare förtäring. Mötet blir startskottet på projektet som är ett arbete vi ska göra tillsammans både nationellt och i föreningar och distrikt. Genom kampanjen vill vi uppmärksamma att personer med schizofreni inte får den vård och det stöd de borde. Utgångspunkten är Socialstyrelsens utvärdering av de nationella riktlinjerna för schizofreni, som visade på stora brister.

Vill du vara med på länk anmäl dig på mejl: margaretagustavi@outlook.com eller ring 0701 706 423

Enkät
Vilka forskningsfrågor är viktiga att besvara inom vård och stöd vid allvarliga psykiska sjukdomar och allvarliga psykiska tillstånd?

Var med och påverka framtidens forskning genom att svara på enkäten. Klicka på nedanstående länk.

https://www.sbu.se/jla_psyksjd

Enkäten är öppen fram till 31 mars 2023.

Anhörigstödgrupp våren 2023

Är du intresserad av att delta i en anhörigstödgrupp i Helsingborg våren 2023 så mejla eller ring oss. Intresseanmälan är ej bindande. Anmäl senast i januari 2023.

Välkommen till våra ”Öppna styrelsemöten”
 • Vi vill lyssna på dina åsikter om vården och vad som kan bli bättre.
 • Vi vill veta vad du tycker är bra och meningsfull verksamhet för dig.
 • Vi behöver också en hjälpande hand vid vissa medlemsaktiviteter.
 • Vi behöver hjälp av dig som kan tänka dig att medverka i styrelsen

 

 • Öppna styrelsemöten våren 2023:

Torsdag 12 januari

Torsdag 2 februari”

Torsdag 2 mars – inställt

Torsdag 13 april

Torsdag 4 maj

Torsdag 1 juni

Plats: DHS lokaler Kurirgatan 1 Helsingborg. Ring 0701 706 423 eller mejla margaretagustavi@outlook.com om du vill komma.

”Öppna medlemsträffar”

Under våren kommer vi att bjuda in till medlemsträffar. Ingen anmälan behövs utan det är bara att dyka upp. Datum, tid och plats meddelas endast via vår hemsida. En viktig fråga att diskutera är till exempel ”Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd”. Du har säkert frågor du vill ta upp. Vi kan tillsammans också bestämma att vi ska ha ett samtalstema.

Torsdag 16 mars kl 15-17

Måndag 22 maj kl 18-20

Plats: DHS lokaler Kurirgatan 1 Helsingborg i studierummet.

 

 

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Höst 2022

Anhörigforum på WeMind
Vi vet att du som anhörig ofta är en viktig länk i vården
kring patienten. Därför bjuder vi nu in dig som anhörig till
ett forum där du har möjlighet att få information om
mottagningen, ställa frågor och komma med synpunkter
om WeMind Helsingborg

Tid: Måndagen den 12 december klockan 15.00-16.30
Plats: WeMind, Nedre Nytorgsgatan 13 252 26 Helsingborg.

Vi bjuder på fika. Glöm inte tala om i fall du har någon allergi.

Obs! Utifrån gällande restriktioner kan forumet komma att
bli digitalt. Vi diskuterar inte enskilda patienter eller deras
vårdplan.
Välkommen med din anmälan senast den 9 december
till:
martina@nsphskane.se
Eller lämna meddelande på: 072-9735915

Julbord och julsamvaro torsdagen den 1 december 2022.
IFP Lundabygden/Österlen inbjuder medlemmarna i IFP, Schizofreniföreningen NV Skåne, IFS Malmö
och Libra Balans Skåne till julbord och julsamvaro på restaurang Vipan i Lund.

Alla julens läckerheter kommer att serveras.

Vi samlas torsdagen den 1 december kl. 11.45 på restaurang Vipan,
Vipeholmsvägen i Lund och cirka kl 15 beräknar vi avsluta.
Stort julbord och alkoholfri dryck ingår.

IFP subventionerar kostnaden för julbordet. Medlemmar i IFP, Schizofreniföreningen NV Skåne, IFS
Malmö och LIBRA Balans Skåne med egen erfarenhet samt medlemmar som är
aktiva i dessa föreningar betalar 50 kr per person. Övriga betalar 200 kr per person.
Betalning kan göras i förskott till IFP:s bankgiro 650-5150 eller swishas till 123 125
09 19 ange namn i meddelandefältet. Det går även att betala kontant på plats.

Det är begränsat antal platser så anmäl dig tidigt då platserna går i den ordning de
bokas.
Anmälan görs till: IFP i Lund
maila: ifp.lundosterlen@gmail.com
eller ring Ingrid Höfvits 046-157975, säkrast efter kl 17
Vi vill ha anmälan helst före 25 november, sista anmälningstillfälle är dock då våra
reserverade platser är fullbokade. Har du anmält dig och skulle bli förhindrad avanmäl
dig då så snart Du kan så någon annan kan delta istället.

 

”Betala med ansiktet”. Välkomna att ta del av Funktionsrätt Skånes workshop den 24 november på Annegården, Skansvägen 5 i Lund. ”Betala med ansiktet” är ett innovationsprojekt – vi kommer gemensamt att diskutera innovationen samt e-legitimation som BankID i stort.  Du har möjlighet att ha synpunkter på förbättringar.

Intresseföreningen för psykoser (IFP) är inbjudande förening. Sista anmälningsdag är den 23 november 2022 till antingen Maria Lundgren på HSO eller Eva Sellberg Bäckström, IFP, på tel 0732516332.

 

Anhörigstödgrupp. Sker i samarbete med LIBRA Balans Skåne. Gruppen är en öppen grupp vilket innebär att man kan ansluta under hela terminen. Kontaktperson om Du vill deltaga är Per Torell, per.torell@gmail.com eller tel 070-4828001.

 

Medlemshelg. IFS Skåne anordnar en medlemshelg den 16-18 september i Malmö. Aktiviteten är öppen för alla medlemmar i IFP, Schizofreniföreningen NV Skåne och IFS Malmö. Mer info kommer men boka in helgen redan nu i Din kalender.

 

Välkommen till våra ”Öppna styrelsemöten”

 • Vi vill lyssna på dina åsikter om vården och vad som kan bli bättre.
 • Vi vill veta vad du tycker är bra och meningsfull verksamhet för dig.
 • Vi behöver också en hjälpande hand vid vissa medlemsaktiviteter.
 • Vi behöver hjälp av dig som kan tänka dig att medverka i styrelsen.

Öppna styrelsemöten höst 2022:

Torsdag 4 augusti

Torsdag 1 september

Torsdag 6 oktober

Torsdag 3 november

Torsdag 8 december

Plats: DHS lokaler Kurirgatan 1 Helsingborg. Ring 0701 706 423 eller mejla margaretagustavi@outlook.com om du vill komma.

Tid: 15 – 17

Har du erfarenhet av att besöka en psykiatrisk akutmottagning?

Patientnära föreningarna i Skåne vill ta reda på hur mottagandet upplevs!
Vi uppmanar alla som har besökt en av Region Skånes akutmottagningar för psykiatri under 2021 och 2022 att fylla i vår enkät med erfarenheter och på så vis ge oss feedback på hur mottagandet uppfattades.
Enkäten vänder sig både till dig som själv är patient och till anhöriga/närstående inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt skadligt bruk och beroende.

Alla som svarar gör det anonymt, sista svarsdag är 31 oktober 2022. Svar samlas in under sommar och höst 2022.

Det är viktigt med patient-, anhörig- och brukarinflytande och därför skall resultatet av enkäten förmedlas till beslutsfattarna och ledningen inom psykiatrin för att ge dem råd i förbättringsarbetet

Länk till själva enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/YMWKHZX

Bakom enkäten står : Frisk & Fri Skåne, SHEDO, LIBRA Balans Skåne, RSMH Skåne, Skånes Brukarförening och OCD förbundet

Läs mer:

Här

Run for Mental Health i Helsingborg – 16 oktober 2022

Run for Mental Health i Helsingborg är ett motions- och välgörenhetslopp vars syfte är att uppmärksamma fysisk aktivitets betydelse för vår psykiska hälsa, utan vinstintresse och till förmån för forskning inom psykisk ohälsa. Förmånstagare 2022 är Schizofrenifonden.

Schizofreniföreningen NV Skåne delar ut 10 st startplatser till sina medlemmar.

Anmälan: mobil 0701 706 423 eller mejl till margaretagustavi@outlook.com

Läs mer om loppet på http://www.runformentalhealth.se

Sprid gärna affisch om loppet. Klicka Här


 

Vår 2022

Nytt: Återhämtningsguiden

En studiecirkel för dig som står nära någon som mår dåligt. Du som är anhörig är välkommen till en samtalsgrupp där vi fokuserar på din hälsa och återhämtning. Vi utgår från materialet ”Återhämtningsguiden för dig som står nära någon som mår dåligt”. Det är ett informativt material med fakta, reflektion och övningar. Du får möjlighet att undersöka din situation i samtal med personer med liknande erfarenheter.

https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/aterhamtningsguiden-152758/

 

Nytt: Matlagning med Framtiden –  Söndag 10 april kl. 11.30-15.30, Studieförbundet Vuxenskolan Glimmervägen 6 i Lund, Max 9 personer, först till kvarn

Schizofreniföreningen NV Skåne inbjuds av LIBRA, i mån av plats, till denna aktivitet. Kursledare är LIBRAS egen kock Frederich Kling.

Vid anmälan bör ni ange tre rätter som ni vill laga. Frederich väljer ut de vi skall laga tillsammans. Vi äter maten tillsammans på plats. LIBRA och IFP står för kostnaderna.

Anmäl er snarast till: mailto:frederich.kling@gmail.com  eller per tel. 070-923 6192

 

Nytt: Digital föreläsning via Teams – Att leva nära – en kväll på temat återhämtning.

Ingrid Lindholm föreläser och samtalar med anhöriga.

Tid: 2022-04-05  kl 18.00 – 20.00

Anmäl dig via nedanstående länk senast den 4 april.

https://www.simplesignup.se/event/190616

 

 Anhörigstödgrupp: Välkommen till anhörigstödgrupp. Det är en öppen grupp vilket betyder att det kan komma nya deltagare under terminens gång. Vi träffas onsdagar jämna veckor mellan 18:30 – 20:30. Första mötet är den 26 januari 2022 och därefter var 14:e dag fram t o m den 18 maj 2022. Gruppen bestämmer tillsammans ett tema inför varje möte.

Plats: Annegården, Skansvägen 5 LUND

Anmälan görs till:  librabalansskane@outlook.com 

 

Förbundsjuristen har ordet – digitalt möte via zoom den 27 januari 2022 kl 19:00 – 20:30

Maria Nyström Agback, Schizofreniförbundets jurist, berättar om vad hon gör och om vanliga frågor hon får. Har du själv frågor du vill ställa till Maria så mejlar du dessa senast den 13 januari till:

marianystromagback@hotmail.com

Senast den 24 januari behöver vi veta om du vill delta i mötet. Länken mejlas till dig den 25 januari.

Anmälan görs till mejladress: librabalansskane@outlook.com

Välkommen!

 

Projekt Fungera Mera: Fungera Mera är ett projekt med stöd av Allmänna Arvsfonden som drivs av DHS Helsingborg i samarbete med DHR, FUB, HISO, Vård- och omsorgsförvaltningen och Fritid Helsingborg.

Målsättningen är att skapa ett rikt och brett utbud av aktiviteter som alla med någon form av funktionsnedsättning tycker är kul och som de trivs med.

Folder Fungera Mera har bifogats som fil i vårt decemberutskick via mejl.  Du som fick detta utskick med brev och vill ha foldern kontaktar oss på mejl margaretagustavi@outlook.com eller mobil 0701 706 423.

 

Årsmöte 2022: Årsmöte hålls torsdag den 24 februari kl 18:00. Plats meddelas vid anmälan pga corona. Kallelse med föredragningslista och övrig information är utsänd via mejl och brev.