Aktiviteter

Kontakta oss gärna om du har förslag/önskemål på aktiviteter

 

Höst 2022

 

Anhörigstödgrupp. Sker i samarbete med LIBRA Balans Skåne. Gruppen är en öppen grupp vilket innebär att man kan ansluta under hela terminen. Kontaktperson om Du vill deltaga är Per Torell, per.torell@gmail.com eller tel 070-4828001.

Medlemshelg. IFS Skåne anordnar en medlemshelg den 16-18 september i Malmö. Aktiviteten är öppen för alla medlemmar i IFP, Schizofreniföreningen NV Skåne och IFS Malmö. Mer info kommer men boka in helgen redan nu i Din kalender.

Välkommen till våra ”Öppna styrelsemöten”

  • Vi vill lyssna på dina åsikter om vården och vad som kan bli bättre.
  • Vi vill veta vad du tycker är bra och meningsfull verksamhet för dig.
  • Vi behöver också en hjälpande hand vid vissa medlemsaktiviteter.
  • Vi behöver hjälp av dig som kan tänka dig att medverka i styrelsen.

Öppna styrelsemöten höst 2022:

Torsdag 4 augusti

Torsdag 1 september

Torsdag 6 oktober

Torsdag 3 november

Torsdag 8 december

Plats: DHS lokaler Kurirgatan 1 Helsingborg. Ring 0701 706 423 eller mejla margaretagustavi@outlook.com om du vill komma.

Tid: 15 – 17

Har du erfarenhet av att besöka en psykiatrisk akutmottagning?

Patientnära föreningarna i Skåne vill ta reda på hur mottagandet upplevs!
Vi uppmanar alla som har besökt en av Region Skånes akutmottagningar för psykiatri under 2021 och 2022 att fylla i vår enkät med erfarenheter och på så vis ge oss feedback på hur mottagandet uppfattades.
Enkäten vänder sig både till dig som själv är patient och till anhöriga/närstående inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt skadligt bruk och beroende.

Alla som svarar gör det anonymt, sista svarsdag är 31 oktober 2022. Svar samlas in under sommar och höst 2022.

Det är viktigt med patient-, anhörig- och brukarinflytande och därför skall resultatet av enkäten förmedlas till beslutsfattarna och ledningen inom psykiatrin för att ge dem råd i förbättringsarbetet

Länk till själva enkäten: https://sv.surveymonkey.com/r/YMWKHZX

Bakom enkäten står : Frisk & Fri Skåne, SHEDO, LIBRA Balans Skåne, RSMH Skåne, Skånes Brukarförening och OCD förbundet

Läs mer:

Här

Run for Mental Health i Helsingborg – 16 oktober 2022

Run for Mental Health i Helsingborg är ett motions- och välgörenhetslopp vars syfte är att uppmärksamma fysisk aktivitets betydelse för vår psykiska hälsa, utan vinstintresse och till förmån för forskning inom psykisk ohälsa. Förmånstagare 2022 är Schizofrenifonden.

Schizofreniföreningen NV Skåne delar ut 10 st startplatser till sina medlemmar.

Anmälan: mobil 0701 706 423 eller mejl till margaretagustavi@outlook.com

Läs mer om loppet på http://www.runformentalhealth.se

Sprid gärna affisch om loppet. Klicka Här


 

Vår 2022

Nytt: Återhämtningsguiden

En studiecirkel för dig som står nära någon som mår dåligt. Du som är anhörig är välkommen till en samtalsgrupp där vi fokuserar på din hälsa och återhämtning. Vi utgår från materialet ”Återhämtningsguiden för dig som står nära någon som mår dåligt”. Det är ett informativt material med fakta, reflektion och övningar. Du får möjlighet att undersöka din situation i samtal med personer med liknande erfarenheter.

https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/aterhamtningsguiden-152758/

 

Nytt: Matlagning med Framtiden –  Söndag 10 april kl. 11.30-15.30, Studieförbundet Vuxenskolan Glimmervägen 6 i Lund, Max 9 personer, först till kvarn

Schizofreniföreningen NV Skåne inbjuds av LIBRA, i mån av plats, till denna aktivitet. Kursledare är LIBRAS egen kock Frederich Kling.

Vid anmälan bör ni ange tre rätter som ni vill laga. Frederich väljer ut de vi skall laga tillsammans. Vi äter maten tillsammans på plats. LIBRA och IFP står för kostnaderna.

Anmäl er snarast till: mailto:frederich.kling@gmail.com  eller per tel. 070-923 6192

 

Nytt: Digital föreläsning via Teams – Att leva nära – en kväll på temat återhämtning.

Ingrid Lindholm föreläser och samtalar med anhöriga.

Tid: 2022-04-05  kl 18.00 – 20.00

Anmäl dig via nedanstående länk senast den 4 april.

https://www.simplesignup.se/event/190616

 

 Anhörigstödgrupp: Välkommen till anhörigstödgrupp. Det är en öppen grupp vilket betyder att det kan komma nya deltagare under terminens gång. Vi träffas onsdagar jämna veckor mellan 18:30 – 20:30. Första mötet är den 26 januari 2022 och därefter var 14:e dag fram t o m den 18 maj 2022. Gruppen bestämmer tillsammans ett tema inför varje möte.

Plats: Annegården, Skansvägen 5 LUND

Anmälan görs till:  librabalansskane@outlook.com 

 

Förbundsjuristen har ordet – digitalt möte via zoom den 27 januari 2022 kl 19:00 – 20:30

Maria Nyström Agback, Schizofreniförbundets jurist, berättar om vad hon gör och om vanliga frågor hon får. Har du själv frågor du vill ställa till Maria så mejlar du dessa senast den 13 januari till:

marianystromagback@hotmail.com

Senast den 24 januari behöver vi veta om du vill delta i mötet. Länken mejlas till dig den 25 januari.

Anmälan görs till mejladress: librabalansskane@outlook.com

Välkommen!

 

Projekt Fungera Mera: Fungera Mera är ett projekt med stöd av Allmänna Arvsfonden som drivs av DHS Helsingborg i samarbete med DHR, FUB, HISO, Vård- och omsorgsförvaltningen och Fritid Helsingborg.

Målsättningen är att skapa ett rikt och brett utbud av aktiviteter som alla med någon form av funktionsnedsättning tycker är kul och som de trivs med.

Folder Fungera Mera har bifogats som fil i vårt decemberutskick via mejl.  Du som fick detta utskick med brev och vill ha foldern kontaktar oss på mejl margaretagustavi@outlook.com eller mobil 0701 706 423.

 

Årsmöte 2022: Årsmöte hålls torsdag den 24 februari kl 18:00. Plats meddelas vid anmälan pga corona. Kallelse med föredragningslista och övrig information är utsänd via mejl och brev.