Aktiviteter

Kontakta oss gärna om du har förslag/önskemål på aktiviteter

Vår 2022

Nytt:  Anhörigstödgrupp: Välkommen till anhörigstödgrupp. Det är en öppen grupp vilket betyder att det kan komma nya deltagare under terminens gång. Vi träffas onsdagar jämna veckor mellan 18:30 – 20:30. Första mötet är den 26 januari 2022 och därefter var 14:e dag fram t o m den 18 maj 2022. Gruppen bestämmer tillsammans ett tema inför varje möte.

Plats: Annegården, Skansvägen 5 LUND

Anmälan görs till:  librabalansskane@outlook.com 

 

Nytt:  Förbundsjuristen har ordet – digitalt möte via zoom den 27 januari 2022 kl 19:00 – 20:30

Maria Nyström Agback, Schizofreniförbundets jurist, berättar om vad hon gör och om vanliga frågor hon får. Har du själv frågor du vill ställa till Maria så mejlar du dessa senast den 13 januari till:

marianystromagback@hotmail.com

Senast den 24 januari behöver vi veta om du vill delta i mötet. Länken mejlas till dig den 25 januari.

Anmälan görs till mejladress: librabalansskane@outlook.com

Välkommen!

 

Nytt:  Projekt Fungera Mera: Fungera Mera är ett projekt med stöd av Allmänna Arvsfonden som drivs av DHS Helsingborg i samarbete med DHR, FUB, HISO, Vård- och omsorgsförvaltningen och Fritid Helsingborg.

Målsättningen är att skapa ett rikt och brett utbud av aktiviteter som alla med någon form av funktionsnedsättning tycker är kul och som de trivs med.

Folder Fungera Mera har bifogats som fil i vårt decemberutskick via mejl.  Du som fick detta utskick med brev och vill ha foldern kontaktar oss på mejl margaretagustavi@outlook.com eller mobil 0701 706 423.

 

Nytt:  Årsmöte 2022: Årsmöte hålls torsdag den 24 februari kl 18:00. Plats meddelas vid anmälan pga corona. Kallelse med föredragningslista och övrig information är utsänd via mejl och brev.

 

————————————————————————————————————————–

Höst 2021

PO Skånes jubileumskonferens

PO Skåne fyller 20 år och jubileumskonferensen är öppen för alla medlemmar i Skåne. Jubileumskonferensen är gratis och börjar med registrering och baguettelunch kl 11.00 och avslutas kl 17.30.

Datum: 10 december 2021

Plats: Lilla Salen AF-Borgen i Lund

Anmälan: senast den 19 november 2021 via mejl till info@po-skane.org. Först till kvarn gäller.

Inbjudan och program PO Skånes jubileumskonferens

Run for Mental Health i Helsingborg

Run for Mental Health i Helsingborg anordnar den 10 oktober ett friskvårds- och välgörenhetslopp vars syfte är att uppmärksamma fysisk aktivitets betydelse för vår psykiska hälsa, utan vinstintresse och till förmån för forskning inom psykisk ohälsa.

Välj mellan 5 km och 1 km som du kan springa eller promenera. Mål- och startområde är Gröningen Helsingborg. Loppet kan också genomföras virtuellt.

Schizofreniföreningen NV Skåne har 10 platser som delas ut till intresserade medlemmar. Först till kvarn…..

Hemsidahttp://www.runformentalhealth.se

Ring 0701 706 423 eller mejla margaretagustavi@outlook.com om du är intresserad av att delta.

Anhöriggrupp

Schizofreniföreningen NV Skåne tänker starta en anhöriggrupp utifrån Prospectkonceptet. Programmet vill ge anhöriga redskap för att bättre hantera en många gånger svår och frustrerande situation. Egna behov ställs i fokus.

Intresseanmälan görs till mobil 0701 706 423 eller mejl margaretagustavi@outlook.com.

Prospect har 3 målgrupper:

  • Själverfarna
  • Anhöriga
  • Personal

Schizofreniförbundet har utbildat ledare i alla programmen.

Skåneveckan för psykisk hälsa

Den 4-10 oktober är det åter dags för Skåneveckan för psykisk hälsa! Det är en vecka för ökad kunskap, hopp och samtal kring psykisk hälsa.

Under veckan kan du ta del av många olika arrangemang och föreläsningar som berör ämnet psykisk hälsa, helt gratis. På grund av covid-19 kommer programpunkterna främst hållas digitalt och utomhus runt om i Skåne.

Hemsidahttp://www.skaneveckan.com

Stigma

Hur minskar vi stigmat kring psykisk ohälsa?

Delta i digital föreläsning på zoom den 5 oktober kl 14-17.

Anmäl till:  margaretagustavi@outlook senast 2 oktober kl 20 så får ni
länk till eftermiddagen

Julbord

IFP Lundabygden/Österlen inbjuder medlemmarna i IFP, Schizofreniföreningen NV Skåne och Libra
Balans Skåne till julbord och julsamvaro på restaurang Vipan i Lund. Restaurang
Vipan är Gymnasieskolan Vipans praktiska del i Restaurangprogrammet. Alla julens
läckerheter kommer att serveras.

IFP Lundabygden/Österlen subventionerar kostnaden för julbordet. Medlemmar i IFP, Schizofreniföreningen NV Skåne och LIBRA Balans Skåne med egen erfarenhet samt medlemmar som är aktiva i dessa föreningar betalar 50 kr per person. Övriga betalar 200 kr per person. Betalning kan
göras i förskott till IFP:s bankgiro 650-5150 eller swishas till 123 125 09 19 ange namn i meddelandefältet. Det går även att betala kontant på plats.

Anmälan görs till: IFP i Lund
maila: ifp.lundosterlen@gmail.com
eller ring Ingrid Höfvits 046-157975, säkrast efter kl 17

Vi vill ha anmälan helst före 20 oktober, sista anmälningstillfälle är dock då våra
reserverade platser är fullbokade. Har du anmält dig och skulle bli förhindrad avanmäl
dig då så snart Du kan så någon annan kan delta istället.