Aktiviteter

Kontakta oss gärna om du har förslag/önskemål på aktiviteter

Vår 2022

Nytt: Återhämtningsguiden

En studiecirkel för dig som står nära någon som mår dåligt. Du som är anhörig är välkommen till en samtalsgrupp där vi fokuserar på din hälsa och återhämtning. Vi utgår från materialet ”Återhämtningsguiden för dig som står nära någon som mår dåligt”. Det är ett informativt material med fakta, reflektion och övningar. Du får möjlighet att undersöka din situation i samtal med personer med liknande erfarenheter.

https://www.sensus.se/kurser-och-evenemang/aterhamtningsguiden-152758/

 

Nytt: Matlagning med Framtiden –  Söndag 10 april kl. 11.30-15.30, Studieförbundet Vuxenskolan Glimmervägen 6 i Lund, Max 9 personer, först till kvarn

Schizofreniföreningen NV Skåne inbjuds av LIBRA, i mån av plats, till denna aktivitet. Kursledare är LIBRAS egen kock Frederich Kling.

Vid anmälan bör ni ange tre rätter som ni vill laga. Frederich väljer ut de vi skall laga tillsammans. Vi äter maten tillsammans på plats. LIBRA och IFP står för kostnaderna.

Anmäl er snarast till: mailto:frederich.kling@gmail.com  eller per tel. 070-923 6192

 

Nytt: Digital föreläsning via Teams – Att leva nära – en kväll på temat återhämtning.

Ingrid Lindholm föreläser och samtalar med anhöriga.

Tid: 2022-04-05  kl 18.00 – 20.00

Anmäl dig via nedanstående länk senast den 4 april.

https://www.simplesignup.se/event/190616

 

 Anhörigstödgrupp: Välkommen till anhörigstödgrupp. Det är en öppen grupp vilket betyder att det kan komma nya deltagare under terminens gång. Vi träffas onsdagar jämna veckor mellan 18:30 – 20:30. Första mötet är den 26 januari 2022 och därefter var 14:e dag fram t o m den 18 maj 2022. Gruppen bestämmer tillsammans ett tema inför varje möte.

Plats: Annegården, Skansvägen 5 LUND

Anmälan görs till:  librabalansskane@outlook.com 

 

Förbundsjuristen har ordet – digitalt möte via zoom den 27 januari 2022 kl 19:00 – 20:30

Maria Nyström Agback, Schizofreniförbundets jurist, berättar om vad hon gör och om vanliga frågor hon får. Har du själv frågor du vill ställa till Maria så mejlar du dessa senast den 13 januari till:

marianystromagback@hotmail.com

Senast den 24 januari behöver vi veta om du vill delta i mötet. Länken mejlas till dig den 25 januari.

Anmälan görs till mejladress: librabalansskane@outlook.com

Välkommen!

 

Projekt Fungera Mera: Fungera Mera är ett projekt med stöd av Allmänna Arvsfonden som drivs av DHS Helsingborg i samarbete med DHR, FUB, HISO, Vård- och omsorgsförvaltningen och Fritid Helsingborg.

Målsättningen är att skapa ett rikt och brett utbud av aktiviteter som alla med någon form av funktionsnedsättning tycker är kul och som de trivs med.

Folder Fungera Mera har bifogats som fil i vårt decemberutskick via mejl.  Du som fick detta utskick med brev och vill ha foldern kontaktar oss på mejl margaretagustavi@outlook.com eller mobil 0701 706 423.

 

Årsmöte 2022: Årsmöte hålls torsdag den 24 februari kl 18:00. Plats meddelas vid anmälan pga corona. Kallelse med föredragningslista och övrig information är utsänd via mejl och brev.