Styrelsen 2020

 

Ordförande Margareta Gustavi
Vice ordförande Christer Svensson
Kassör Lennart Berglin
Sekreterare Pia Kjellsson
Ledamot Brigitte Svensson
Ledamot Lars Bogren
Ledamot Lennart Johansson
Ledamot Monika Johansson Jarl
Ledamot Bent Nielsen
Suppleant Viktoria Nilsson Sträng
Suppleant Nina Lund