Styrelsen 2024

 

Ordförande Margareta Gustavi
Kassör Lennart Berglin
Ledamot  Lennart Johansson
Ledamot Monika Johansson Jarl
Ledamot Anders Nilsson
Suppleant Viktoria Nilsson Sträng