Styrelsen 2021

 

Ordförande Margareta Gustavi
Kassör Lennart Berglin
Ledamot Christer Svensson
Ledamot Pia Kjellsson
Ledamot Brigitte Svensson
Ledamot Lars Bogren
Ledamot Lennart Johansson
Ledamot Monika Johansson Jarl
Suppleant Viktoria Nilsson Sträng