Intresseföreningen för schizofreni och liknande psykoser, IFS Skåne, är distriktsorganisation för de tre lokala föreningarna som finns i Skåne. Dessa är Schizofreniföreningen NV Skåne, Malmö och Lundabygden/Österlen. Klicka på menyn uppe till höger så hittar Du hemsidan för Din lokala förening.

Vår riksorganisation som heter Schizofreniförbundet bildades 1987 och är fristående från partipolitik och religion. Länk:  www.schizofreniforbundet.se

Vi är en funktionsrättsorganisation som organiserar personer med schizofreni och liknande psykoser, deras anhöriga samt övriga intresserade personer.

Totalt över hela Sverige finns medlemmar fördelade på ca 40 olika lokala föreningar.  Schizofreniförbundets tidning Empati ges ut fyra gånger per år och skickas till medlemmar, politiker och tjänstemän i regering, riksdag, landsting och kommuner. Tidningen tar upp aktuella ämnen från forskning, egna erfarenheter från medlemmar och från de viktiga projekt som Schizofreniförbundet driver.

Länk projekt: https://schizofreniforbundet.se/projekt/

Som medlem får man även ta del av förbundets rådgivning, där kvalificerade råd ges av jurist och psykolog.

Schizofreniförbundet samarbetar aktivt med ett antal andra organisationer världen över. Bland annat är det medlem i WFSAD, World Fellowship for Schizophrenia and Allied Disorders, och EUFAMI, European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness.